A részvétel általános feltételei

Ez a dokumentum a részvétel általános feltételeit tartalmazza (az alábbiakban "Szerződés"), mely a Panelvp Feliratkozását szabályozza és meghatározza Panelvp tag jogait és kötelezettségeit.

A Panelkutatást a Spartoo SAS biztosítja, mely 215632 jegyzett tőkéjű egyszerűsített részvénytársaság, székhely: 16 rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, cégjegyzékszám: 489 895 821, Kereskedelmi és Iparkamara, Grenoble. Tel.: 04.76.09.59.29.

A társaság hivatott a Panelkutatások aktív és rendszeres részvételére elkötelezett résztvevők csoportjának körében az általa létrehozott online piackutatási felméréseket végrehajtani.

A vállalat az internetes felhasználók között partnerszerződés keretén belül végzi a felméréseit, melynek értelmében a Panelkutatások résztvevői rendszeres sorshúzáson kiválaszthatók.

A Panelkutatás résztvevője önként és önállóan vesz részt ezekben a Felmérésekben, melyeket a Panelvp szervez. Ez a függetlenség minden alárendeltségi viszonyt kizár a Panelkutatás résztvevője és a Panlevp között.

Kérjük, szükség esetén a Panelvp feliratkozás és a panelvp.com oldalainak használata előtt olvassa el figyelmesen és nyomtassa ki az alábbi Szerződést. A Panelvp-hez csatlakozva Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a részvétel általános feltételeinek egészét. Másfelől megerősíti, hogy:

• Eleget tesz a 2. cikk-ben említett Tagsági feltételeknek.

• Ön egyetért azzal, hogy a jelen Szerződésben meghatározott Önre vonatkozó összes rendelkezés tagságának Ön vagy általunk történt jelen Szerződés 4. cikkében meghatározott feltételek szerinti eltörléséig érvényben vannak.

1.Meghatározások

Tagság: A jelen feltételek elfogadása és a paneltaggá válás. Szerződés:A részvétel hatályban lévő általános feltételei a taggá válás pillanatában. Ezek a feltételek idővel változhatnak. Így javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze őket. Piackutatás/ Felmérések: A magánszemélyek és a jogi személyek viselkedésének, attitűdjének és véleményének tanulmányázása. Mi: Spartoo Panel: Azoknak a fizikai személyeknek a csoportja, akik beleegyezésüket adták a Panelvp szervezése alatt álló felmérésekre. Panelkutatás résztvevője: A Panelvp résztvevő tagjai Selejtező kérdőív: Azon kérdések együttese, melyekre a panelkutatás részvevőjének profiljával kapcsolatban válaszolnia kell, lehetővé téve a panel számára, hogy szervezetét megismerje. Sorsolás: Lottó, mely a panelkutatásban résztvevő minden személynek lehetővé teszi a játék tétjének megnyerését. Részvételi arány: A panelkutatás résztvevőjének elküldött felmérések száma és az azokon való részvételek (különböző kitöltött felmérések) gyakorisága közötti összefüggés. Önök: A panelkutatás minden tagja

2.Részvétel a panelkutatásban

A panelkutatásban való részvétel feltétele a Selejtező kérdőív kitöltése. A panelkutatásban nemzetiségre való tekintet nélkül kizárólag 18 éves vagy annál idősebb fizikai személyek vehetnek részt.

2.Részvétel a panelkutatásban

A szerződés a panelkutatásban résztvevőknek általunk kiküldött visszaigazoló és üdvözlő e-mail megérkezése után lép érvénybe. Jelen szerződés meghatározatlan ideig szól. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a szerződést bármikor felbonthatjuk.

4.Kötelezettségek és felelősség

4.Kötelezettségek és felelősség

4.1.A tagok részéről

A tag vállalja, hogy aktívan, rendszeresen és becsületesen részt vesz a neki kiküldött felmérésekben, frissíti a panelkutatás résztvevőjeként megadott személyes adatait, egy minimális aktivitást tanúsít a panelkutatásokban, azaz a neki kiküldött 5 felmérésből legalább 1 kérdésre válaszol. Elfogadja, hogy nem lehet reprodukálni, másolni, eladni, újra eladni vagy bármilyen kereskedelmi célra felhasználni a Panel bármely részét, annak használati vagy az ahhoz való hozzáférési jogát. Elfogadja, hogy csalárd módon nem próbál meg hozzájutni vagy jut hozzá a vásárlási utalványokhoz. A Panel keretein belül elkövetett csalás vagy visszaélés az általunk benyújtott közigazgatási és/vagy bírósági eljárást vonhatja maga után, beleértve megszerzett vásárlási utalványainak elkobzását és tagságának eltörlését.

4.2.A Panelvp részéről

A Panelvp fenntartja magának a jogot,hogy a panelkutatás résztvevőjét e-mailben kérje személyes adatainak frissítésére. Az alábbiakban felsorolt megállapítások közül egy vagy több teljesülése esetén fenntartjuk magunknak a jogot a Szerződés felmondására, előzetes értesítés és bírósági formalitás mellőzésével, elektronikus úton vagy sima postai levélben:
• A Panel közrenddel és közerkölccsel ellentétes felhasználása;
• Nem vagyoni jogaink, vagy harmadik fél nem vagyoni jogainak károsítása;
• A Panel működését érintő cselekedet;
• Haláleset;
• Inaktívnak minősített ügyfélfiók. A fiókokat abban az esetben nyilvánítjuk inaktívnak, amennyiben 1 éven keresztül nem érkezik válasz a kiküldött felmérésekre;
• Bejelentkezési adatainak elvesztése, azokkal való visszaélés vagy jogosulatlan használat;
• Jelszavának jogosulatlan használata, átadása;
• A Panel jogosulatlan használata, visszaélés vagy rosszindulatú felhasználása (nevezetesen több fiók létrehozása ugyanazon személy számára, indokolatlan kísérletek a vásárlási utalványok megszerzésére, nevezetesen az automatizálási rendszerek üzemeltetése);
• Fiókja elérhetővé tétele harmadik fél számára;
• Az Önre vonatkozó valós, aktuális, pontos és teljes adatok kiszolgáltatásának/frissítésének mellőzése;
• Minden, a fenti 4.2-es cikkben meghatározott kötelezettségeken kívüli, a Szerződésre vonatkozó, az Ön részéről elkövetett jelentős hiányosság;
• A 4.1.-es cikk rendelkezéseinek bárminemű megsértése. Mindezek következtében minden bejelentés nélkül töröljük fiókját és tagságát, és az ebből eredő kár vagy peres vagy egyéb eljárások költségeit Önnek kell viselnie.

5.A panelkutatás résztvevőjének nyújtott ellenszolgáltatás

A piackutatásokon való részvételének, valamint azok arányának fejében, a piackutatás résztvevője automatikusan bekerül a havi nyereményekkel együtt járó sorsolásokba. Annak érdekében, hogy a havi sorsoláson kiválasztható legyen, a Piackutatás résztvevőjének a fiókjában jelzett részvételi arány felett, vagy minimum azon kell teljesítenie. A Piackutatás résztvevője részvételi arányát bármikor nyomon követheti ezen a felületen és kiválaszthatóságát is. A sorsolások minden hónap első munkanapjának számító hétfőjén zajlanak le, melyeknek nyereménye egy 30 000 Ft értékű vásárlási utalvány a SPARTOO.HU oldalán, és amelyet a kiállításától számított 1 éven belül használhat fel. A sorsoláson való részvételhez a piackutatás résztvevőjének egy 75%-kal egyenlő, vagy annál magasabb részvételi aránnyal kell rendelkeznie a felméréseket illetően a sorsolás dátumát megelőző napon. Ezt az arányt a panelvp.com honlapján bármikor megtekintheti. A sorsoláson kihúzott piackutatás-résztvevőket e-mailen keresztül értesítjük, nevük pedig a Panelvp oldalán megjelenik. A piackutatási résztvevő automatikusan feliratkozásra kerül minden kutatás végén egy sorsoláson (felmérésekként egy 6000 Ft értékű vásárlási utalvány a 4-ből, mely 1 évig használható fel a spartoo.hu oldalán az utalvány kiállításának napjától számítottan). A sorsolást megnyerő panel kutatási résztvevő email-ben kerül kiértesítésre. A sorsolásra a felmérés lezárását követően kerül sor.

6.Felelősségkorlátozási kikötés

A Panelkutatás résztvevője egyedüli felelőse a panelkutatásban résztvevő félként történő minőségéért, és az abból eredő következményekért. A SPARTOO nem vonható felelősségre az alábbi esetekben:
• Harmadik felek által nyújtott szolgáltatások
• A Panelkutatás résztvevője által a rá vonatkozó kötelezettségeinek elmulasztása
• A védelmi rendszer hiánya vagy a számítógépes vírusok elleni védelmi rendszer nem megfelelő működése esetén a Panelkutatás résztvevőjének számítástechnikai berendezésén.
• Vis major esetén
• Külső, az Internethez köthető meghibásodások esetén (lassúság, túlterheltség, szétkapcsolás…)

Továbbá a SPARTOO nem vonható felelősségre az alábbi esetekben:
• A Panelkutatás résztvevője által elszenvedett károkért annak informatikai felszerelésének, Internetes hozzáférésének és/vagy e-mailje és/vagy jelszavának megváltozása és/vagy elvesztése esetében.
• Műszaki meghibásodásokért (csatlakozás, e-mailek megérkezése, stb.), amelyek szándékától függetlenek
• Az internetes oldal és annak felhasználásából eredő közvetlen vagy közvetett károkért
• Az erkölcsi károkért, melyek a kérdőívek tartalmának következményeiként a Panelkutatás résztvevője elszenvedhet.
• Azokért a kérdőívekért, melyek megalkotója nem a SPARTOO és amelyek a Panelkutatás résztvevőjéhez csalás útján jutottak el, vagy sem. • A Panelkutatás résztvevője által megadott adatok elvesztéséért, eltulajdonításáért vagy harmadik fél általi hozzáférésért.
A Spartoo nem tudja garantálni a panelvp.com honlap elérhetőségét és annak megfelelőségét a Panelkutatás résztvevőjének elvárásai szerint, azt, hogy a hozzáférés nem fog megszakadni, hogy nem lesz semmilyen késés, semmilyen meghibásodás, hibá vagy mulasztás, vagy a Panelkutatás résztvevője által nyújtott adatok elvesztése, hogy semmilyen vírus, többek között trójai stb. nem kerülhet továbbításra, vagy hogy a Panelkutatás résztvevőjének számítástechnikai berendezésén semmilyen kár nem keletkezhet.

7.Az adatok védelme

A Panelkutatások résztvevője kötelezi magát számára átnyújtott tanulmányok teljes tartalmának titokban tartására. A Panelpv a maga részéről kötelezi magát, hogy feliratkozási adatait és a felmérésekre adott válaszai közül egyet sem szolgáltat ki harmadik fél számára, amennyiben az nem aggregált formában van. Személyes adatai kereskedelmi célokból nem kerülnek felhasználásra. A feliratkozás minden elkötelezettségtől mentes. A tagok bármikor lemondhatják regisztrációjukat, az "Elérhetőségeim" oldalt frissítve a panelpv.com oldalán.